Jdi na obsah Jdi na menu
 


HORNÍ SLAVKOV

24. 1. 2011

Naše první výrobna porcelánu,dochovaná dodnes.Vznikla roku 1792.Založili ji důlmistr Jan Jiří Paulus ve spolupráci s Janem Reumannem a Janem Pöschlem. Zakladatelé se snažili roku 1793 získat privilegium na výrobu porcelánu, ale jejich žádost nebyla úspěšná.Vídeňské úřady prostě nechtěly,aby češi konkurovali rakušákům.Bylo však také zřejmé, že první výrobky nově vzniklých provozů byly málo kvalitní.horni-slavkov.jpg

První majitelé nebyli příliš úspěšní, proto podnik prodali Luise Greinerové. Situace se zlepšila roku1803 kdy továrnu převza zeť L. Greinerové, lékař Jan Jiří Lippert. Ten továrnu roku zakoupil, spojil se z důlním mistrem Václavem Haasem a podnik začal pracovat pod firmou Lippert a Haas.Tehdy se zlepšila jak kvalita,tak vzhled. Hmota výrobků byla kvalitnější a dobře vypálená.Začaly se uplatňovat válcové tvary inspirované vídeňským, míšeňským i francouzským porcelánem. Charakter výzdoby se výrazně zdokonaloval i po stránce výtvarného provedení. Kromě pohledů na krajinu a významná místa severozápadních Čech se objevovaly i motivy z Prahy a z dalších zajímavých měst.

Privilegium k výrobě porcelánu získal Slavkov až roku 1812. Ve snaze o ekonomický vzestup začal stát podporovat rozvoj výroby a průmyslových podniků. V letech 1812–1817 se dařilo továrně špatně v důsledku napoleonských válek. Šťastnější období nastalo až po roce 1817. Byli povoláváni i mistři z ciziny, kteří měli vychovávat mladé pracovníky továrny.

Slavkovský porcelán byl oceňován pro kvalitu porcelánové hmoty a polevy, pro tvarovou bohatost i pro výzdobu, kterou prováděla řada malířů. Zdrojem inspirace se stala antická mytologie a alegorické a motivy.

Před polovinou 19. století se již továrna značně rozrostla a zaměstnávala přes 200 pracovníků a úspěšně se účastnila výstav průmyslových výrobků v Berlíně. Po polovině století se však začínaly projevovat příznaky krize výtvarné podoby slavkovského porcelánu. Pod tlakem dravé konkurence porcelánek, které sledovaly převážně komerční cíle a orientovaly se převážně na masovou, výtvarně průměrnou produkci, se snažil slavkovský podnik pod vedením Augusta Haase udržet svoji rentabilitu a neubránil se poklesu kvality výrobků.

V roce 1867 předal August Haas podnik svému synovi Jiřímu Haasovi a synovci Janu Cžjžkovi, kteří usilovali o modernizaci výroby. Pod firmou Haas a Cžjžek existovala továrna do roku 1945, kdy byla znárodněna a v roce 1958 se stala součástí podniku Karlovarský porcelán. V roce 1992 byl podnik privatizován a začal opět používat název z doby před rokem 1945.

 Holky z porcelánky :